Binology

Binology är en serie produkter för fjärrövervakning av mängden avfall, för profilerings- och reklamändamål, samt för insamling av väderdata, information om fotgängare med mera. Produkten är mycket solid, men samtidigt lätt uppbyggd och komprimerar avfallet ner till 1/8 av originalvolymen. Självklart rapporterar Binology även i mjukvaran om faktisk plats och fyllnadsgrad – för mer tidseffektiv avfallshantering.

Binology kommer med 1-3 fraktioner och även som inomhusmodell. Utomhusmodellen använder bara solceller. Kontakta oss för mer information.

Prisförfrågan