Radcount

Radcount  teller sykler eller kjøretøy i blandet toveis trafikk. Produktet kan monteres midlertidig eller permanent. Det er et enkelt produkt å montere, og det kan gjøres av en person. Produktet benytter radarteknologi og sorterer kjøretøy i kategoriene vogntog, lastebil, personbil og motorsykkel. Enheten lagrer dag, tid, lengde, fart, avstand mellom kjøretøyene og retning. Ved bruk for sykler bør kjørefeltet ikke trafikkeres av motorkjøretøy.

Radcount kan lagre inntil ca 860 000 observasjoner, og overfører om ønskelig dataene fra tellepunktet en gang per time.

Prisförfrågan