Om oss

Infravelo AB erbjuder kanske världens största urval av cykelinfrastrukturprodukter. Vi säljer ett antal standardprodukter men anpassar också befintliga produkter och utvecklar nya om våra kunder vill ha det. Allt för att skapa bättre förutsättningar för dem som cyklar och för att få fler att cykla mer. Fördelen för oss alla är bättre folkhälsa och en bättre miljö lokalt och globalt. Andra fördelar är lägre offentliga utgifter och högre livskvalitet.

Infravelo AB är helägt av Better Societies Holding AS. Båda företagen ägs helt av Torbjørn Bjønness. Målet är så långt det är möjligt att plöja ut utdelningen från verksamheten till nya socialt fördelaktiga åtgärder – åtgärder som bidrar till att lösa olösta samhällsutmaningar. Minibib.no är ett exempel på resultatet av detta.

Som företag är vi naturligtvis klimatneutrala. Vi uppnår detta genom att plantera träd på tidigare obeplantad mark, genom att hålla vårt reseföretag till ett minimum, köpa ursprungsgarantier för den el vi använder osv.

Det bästa sättet att hjälpa oss att lyckas är att köpa våra produkter och tjänster, låta andra veta om oss och åka mer själva. Om du vill bidra frivilligt eller vill skriva en avhandling i samarbete med oss ​​välkomnar vi det också. Ta bara kontakt.

Vi hoppas kunna inspirera andra att göra ett miljöbidrag samtidigt som vi gör det själva. Kom igen!