Altus E sykkelboks

Altus E er en versjon av Altus sykkelboks med innebygd lademulighet og mulighet for bruk av RFID-kort eller brikke. Boksene kan tilpasses etter ønske for å ta opp i seg stedegen arkitektur, fargevalg eller annet. Boksen er av tysk kvalitet og oppfyller tysk ADFC-standard. Boksene egner seg godt for mindre og større kollektivknutepunkter.

Altus E er bygd opp av enkeltstående elementer som enkelt kan byttes ved behov. Ved påkjørsler og lignende skader, trenger man dermed ikke bytte ut hele boksen.

Prisförfrågan