Audiowheel

Audiowheel är en box som kan spela upp upp till 8 mp3-filer med en total längd på upp till 23 minuter. Boxen drivs med rörelseenergi som genereras med hjälp av en vev. Maximal laddningskapacitet är för två minuter åt gången. Audiowheel är motståndskraftig mot skadegörelse, kan användas både inomhus och utomhus och är underhållsfri.

Audiowheel passar på alla platser där man vill kunna erbjuda information till besökare och användare utan att behöva dra ström.

Prisförfrågan