Bike pole trafikklys

Bike pole er et trafikklys med stolpe for syklister. Dette er et nødvendig produkt når man i stadig større grad bygger sykkelveier og ikke bare sykkelstier. Produktet er kompakt, veldesignet og med ventilasjon som sikrer at kondens ikke bygger seg opp. Vedlikehold kan utføres sikkert på bakkeplan.

Som fundament kan man benytte en av våre Smart base fundamenter som avbildet.

Prisförfrågan