Bikebrella

Bikebrella är i första hand en övertäckning som är utvecklad av oss på Sykkelbyprodukter AS. Syftet är att kunna erbjuda väderskydd för cyklar utan att man behöver investera i en hel övertäckning som medför betydligt mer grundarbete och större kostnader.

Bikebrella är en världsunik produkt. I skrivande stund, år 2019, finns inga liknande produkter på marknaden med motsvarande kvalitet och funktionalitet. Genom att köpa den här produkten stödjer du vår produktutveckling och hjälper oss att kunna utveckla fler produkter som gynnar miljön och folkhälsan.

Prisförfrågan