Bilfri IV

Bilfri IV är ett cykelställ som är tänkt att ersätta parkeringsplatser för bilar. Det finns flera fördelar med att använda sådana ställ. En av dem är att det kan placeras så att användarna skärmas av och skyddas mot passerande biltrafik, för ökad säkerhet. En annan är att det kan minska den irritation som uppstår när parkeringsplatser tas bort: här använder man faktiskt ytan till någonting klokare!

Stället kan fås i flera olika versioner, olika färger och olika typer av ytbehandling. Måtten kan också anpassas.

Prisförfrågan