Flowerwall

Flowerwall är en växtlåda i väderbeständig betong som också kan fungera som vägg och en säkrande bullerskärm mot bilväg eller liknande. Produkten har två öppningar i sidan som möjliggör användning av hängväxter. Produkten bidrar till att skapa en heltäckande grön vägg. På toppen av flowerwall finns också möjligheten att plantera växter som också växer vertikalt. Detta kan bidra till att ytterligare reducera vind och insyn ytterligare. Dränering är inkluderat.

Om så önskas kan Flowerwall levereras med urgröpningar för gaffelställ för att möjliggöra enkel och snabb flytt.

Prisförfrågan