Fotvilare

Fotvilare är anordningar som placeras vid korsningar med trafikljus. Avsikten med dessa är framför allt att de cyklister som står först i kön ska komma igång snabbt när det blir grönt ljus. På så sätt hinner fler över gatan innan det blir rött igen. Därmed bidrar den här produkten också till ökad säkerhet, och den lämpar sig bäst på ställen där det redan är ett stort flöde av cyklister eller där man vill öka cykeltrafiken.

Alla våra fotvilare designas enligt önskemål.

Prisförfrågan