Järn 01

Järn 01 är en dricksfontän i gjutjärn. En trycknapp aktiverar vattentillförseln och stänger av den när användaren släpper upp knappen. Det går även att välja till en vattenskål för husdjur till Järn 01. Den är då försedd med egen knapp. Järn 01 levereras med en vattenskål i gjuten mässing.

Järn 01 är frostsäker om man köper till en kompatibel enhet för frostskydd.

Prisförfrågan