Kio

Kio är en serie flyttbara kioskenheter som kan utformas enligt önskemål vad gäller storlek, färgval och liknande. Kio lämpar sig bland annat för badstränder, vid arrangemang i parker, vid idrottsanläggningar, i anslutning till motionsspår och på andra ställen där man vill kunna erbjuda kioskvaror, kaffe och liknande.

Kio kan enkelt flyttas med kranbil eller dylikt.

Prisförfrågan