Körmattor

Turfpro är en körmatta som avlastar grönytor och andra mjuka underlag vid belastning. Den hjälper till att stabilisera underlaget och förebygga skador, lera m.m. och passar därför bra vid festivaler, tillfälliga arrangemang, anläggningsarbeten och liknande aktiviteter som belastar mjuka underlag.

Produkten går snabbt att installera och är kostnadseffektiv. Turfpro tar inte heller mycket plats vid förvaring.

Prisförfrågan