Labyrinter

Labyrinter är roliga och intressanta utgångspunkter för lek. Har man redan en öppen yta som inte används fullt ut så kan en labyrint vara ett bra alternativ. Labyrinter kräver fokus, balans och koncentration.

Prisförfrågan