Lösa fundament

Lösa fundament är fundament för skyltstolpar och liknande och placeras oförankrade på underlaget. De här fundamenten är väl lämpade för temporär skyltning eller när man inte önskar eller kan montera mer permanenta lösningar i underlaget. Fundamenten kan levereras målade i önskade färger.

Prisförfrågan