Marina

Marina är en kvadratisk utformad lekställning. Variasjonen i funktioner og svårighetsgrad gör Marina till en utmaning för skolbarn i alla åldrar. Klädningen består av HDPE och ytorna av limmad furu eller galvaniserat stål. Rutschkanorna levereras i rostfritt stål.

Prisförfrågan