ES11 fotställ

ES11 utgör ett blickfång som skapar liv och karaktär. Cykelstället signalerar modernism, futurism och kreativitet. Den översta tredjedelen av stället är rörlig och kan sträckas ut för att passa större hjul. Stället ger inte någon bestämd signal om hur cyklarna skall parkeras och det finns flera möjligheter för både enkel- och dubbelparkering.

Stället kan ytmonteras eller nedgjutas/asfalteras över. Själva bygelns material är skonsamt mot cyklarnas ytor och kan bytas. Produkten tillhandahålls i tre olike färger.

Prisförfrågan