OHS3-2

OHS3-2 är en alternativ version av OHS3 med färre fästpunkter i väggen. Det gör monteringen snabbare. Stället har en hjulhållare för framhjulet och en sidledsstabilisator för bakhjulet. Dessa kan justeras vertikalt så att cyklarnas styren inte kommer i konflikt med varandra vid tät och platseffektiv montering. Utöver detta kan cyklarna svängas åt vänster och höger, vilket ökar användarvänligheten betydligt. Med korrekt parkeringsteknik och monteringshöjd behöver cyklarna inte lyftas.

Stället levereras komplett med fästmateriel.

Prisförfrågan