Pilar för bilar

Pilar för bilar är pilar i termoplast som anger val av körfält. Dessa är till hjälp för att se till att trafiken flyter bra och att fordon placerar sig i rätt körfält i god tid.

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.