Preskate-1

Preskate-1 är en half-pipe bestående av tre moduler i väderbeständig betong. Räckena är varmgalvaniserade och armeringen är rostfri. Preskate-1 kan byggas ut åt sidan med fler delar om så önskas.

Prisförfrågan