Primers

Våra primers används för grundmålning av underlaget innan termoplasten läggs. Primer behövs framför allt vid läggning av termoplast på gammal termoplast, på gammal asfalt och på andra ytor än asfalt.

Prisförfrågan