S112 radställ

S112 är ett radställ som erbjuder vinklad parkering av cyklar. Detta bidrar till att reducera arealbehovet bakom cyklarna med omkring 30 procent, och stället passar därför bra på trottoarer och andra platser där vinkelrät parkering inte är möjlig eller önskvärd. Dessutom gör stället att man undgår att styrena går i varandra vid parkering. Stället finns i både en ensidig och en tvåsidig version.

Vidare kan parkeringsplatserna orienteras mot antingen vänster eller höger, och stället kan förlängas så mycket man önskar.

Prisförfrågan