S226 radställ

S226 är barnversionen av stället S225. Ställen kan faktiskt kopplas samman så som bilderna visar. Man behöver då en övergång som man beställer tillsammans med ställen. På det sättet kan man skapa ställ där vuxna och barn parkerar bredvid varandra.

Ställen är användarvänliga, ger bra stöd för cyklarna och erbjuder goda fastlåsningsmöjligheter.

Prisförfrågan