SA-spegel

SA är en serie okrossbara speglar med en väl synlig ram i svart och gult som gör spegeln lätt att få syn på. Spegeln är avsedd att förebygga påkörning av människor och materiel på fabriker, lager och industriarbetsplatser där man till exempel använder truck. Spegelns yta är UV-behandlad och har utmärkt antistatisk och repsäker optisk kvalitet. Konvexiteten är 90 grader och ger därmed överblick i två riktningar.

Speglarna i denna serie levereras kompletta med fästen och bultar för vägg eller stolpe med en diameter på 60–90 mm. Fästena är enkla att montera och gör att spegeln kan placeras exakt där man vill ha den. Speglarna har testats i vindhastigheter upp till 183 km/h.

Prisförfrågan