SK-5 (3 versioner)

SK-5 är en skyltserie bestående av tre olika motiv för ökad säkerhet. Motivet med ”Led cykeln” är ofta bra att använda inomhus, på gator där många människor rör sig och liknande platser. De andra två skyltarna är särskilt bra vid övergång från gemensam gång- och cykelväg till separata gång- och cykelbanor, eller när den gemensamma gång- och cykelvägen blir farligt smal vid busshållplatser och liknande. Motiven kan fås som UV-beständiga vinylklistermärken i önskade storlekar, med och utan skyltplatta för montering på vägg eller stolpe, inklusive stolpe och fundament, ensidig eller dubbelsidig osv.

Motiven kan även fås i andra färger.

Prisförfrågan