SKV Avfallstäckare

SKV är en produkt som består av flera komponenter som kan sättas upp och byggas ut i önskat omfång. Produkterna används till att hålla avfallsbehållare i position, begränsa luktspridning och skapa en bättre estetisk upplevelse där avfallsbehållaren är placerad.

SKV kan också användas till andra syften, till exempel att skydda objekt mot barns fotbollar och lek, stark vind eller annat.

 

Prisförfrågan