Streetguard

Streetguard är en produkt som används för att förebygga utsläpp av oönskade vätskor i avloppsystemet. Sådana tillfällen kan vara när man har en akut händelse, när det är fara för oljeutsläpp eller liknande utsläpp som följd av åtgärder som ska genomföras, eller vid översvämning. Streetguard har en kapacitet på intill 20 kg sediment och fångar upp oljepartiklar ner till 100µm. Filtret kan rengöras och tvättas för återanvändning.

Prisförfrågan