Cykelprovet

Cykelprovet är en termoplastmärkning som används för att göra en bana som kan testa barns, ungas och vuxnas cykelfärdigheter. Den passar för skolor, i lokalsamhället och organisationer som jobbar för att stärka befolkningens cykelfärdigheter och vill stimulera dessa. Cykelprovet kan levereras med inlärningsmaterial så som tillhörande markörer, käglor och liknande.

Prisförfrågan