Termorep

Termorep används för att täta sprickor i asfalt snabbt och effektivt. Detta förhindrar vatteninträngning och frostskador. Produkten lämpar sig bäst för sprickor som är mindre än 10 mm breda och mindre än 5 mm djupa.

Termorep är en temporär lösning som minskar kostnaderna för att laga asfalt på medellång och lång sikt.

Prisförfrågan