TF12 fotställ

Det här cykelstället kännetecknas av att det vanligtvis horisontella röret överst på stället lutar. Detta ger först och främst ett mindre framträdande visuellt intryck men gör också att stället är mer användarvänligt för cyklar med små ramar. En begränsning man bör vara uppmärksam på är att det här stället huvudsakligen är avsett för parkering från en sida.

Prisförfrågan