TF3 fotställ

Det här är ett vanligt förekommande och förhållandevis billigt cykelställ för parkering av upp till två cyklar. Stället har låspunkter längs hela rörkonstruktionen. Det kan också användas som staket längs trafikerade vägar och på trafiköar för att skydda oskyddade trafikanter. Önskas stället utan tvärliggare så se TF1 eller TF2.

Prisförfrågan