Triangle

Triangle är designad för gångvägar och vägar med låg trafikbelastning. Designen är enkel och funktionell och har en LED-modul. Triangle är ett bra alternativ till produkten Shovel när belysningskraven är något större.

Som standard levereras Triangle med en konisk stolpe på 4 eller 6 meter. LED-drivaren är lokaliserad inuti stolpen för en enkel tillgång vid underhåll.

 

Prisförfrågan