Utrustningsautomat I

Utrustningsautomat I är en automat som passar utmärkt på platser där det är önskvärt att förbättra tillgången till utrustning, proviant och reservdelar för cyklister. Det kan exempelvis vara på rastplatser för cyklister, vid raststugor, idrottsplatser eller knutpunkter för kollektivtrafiken.

Automaten är tillgänglig för inköp dygnet runt så länge den placeras utomhus eller inomhus i en olåst lokal.

Prisförfrågan