Wull skjermvegg

Wull er skjermvegger som benyttes på vaskeplasser enten innendørs eller utendørs. Disse kan benyttes f.eks. om man gjør om en parkeringsplass for biler til vaskeplasser for sykler. Wull vil da skjerme omgivelsene for vannsprut. Wull leveres med ønskede mål og i ønsket RAL-farge.

Wull benyttes også i stor utstrekning på vaskeplasser for biler.

Prisförfrågan