Bikecounter I

Bikecounter I räknar antalet cyklister både enskilt och i grupper på cykelvägar. För detta ändamål används radar- och lidarteknik som har hög noggrannhet. Räknaren registrerar även hastigheten. Insamlade data kan sedan överföras till din server via ett modem. Produkten kräver ingen kalibrering och inget grundarbete. Den utför sin uppgift vid alla ljusförhållanden och i alla väder.

BIkecounter I kan användas både för permanent och tillfällig insamling av data.

Prisförfrågan