Flowmaker

Flowmaker är en produkt för fotgängare och cyklister som används till att aktivera trafikljus vid övergångsställen och förlänga tiden med grönt ljus vid övergångsställen. Dessutom kan den användas för att aktivera belysning på platser där få människor rör sig men där det bör finnas belysning. Därmed kan produkten bidra till att minska ljusföroreningar.

Flowmaker kan även användas för att skapa en grön våg av trafikljus för cyklister som färdas inom ett visst hastighetsintervall.

Prisförfrågan