Bikestorage

Bikestorage är en serie låsbara övertäckningar för ensidig eller tvåsidig parkering av cyklar. Övertäckningarna kan fås med en rad olika färger och olika typer av beläggning. Taket kan fås med sedum och dörrarna kan förses med olika typer av lås, däribland elektroniska lås som används med RFID och/eller telefon.

Bikestorage är en smidig lösning för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser och liknande.

Prisförfrågan