Cascade låsbar övertäckning

Cascade är en övertäckning med bågformat tak. Detta är en kostnadseffektiv lösning genom att man kan dimensionera en något lättare konstruktion då kraven på vind- och snöbelastning inte blir lika stora. Övertäckningen ger också bra insyn och dagsljusinsläpp. Därför är det inte nödvändigt med någon ytterligare belysning utöver eventuell utomhusbelysning på platsen.

Övertäckningen levereras med dörr och kodlås. Koden kan ändras efter behov och gör att man slipper nyckelhantering.

Prisförfrågan