Binscreen avfallskärm

Binscreen är en avfallstäckare som består av väggar som kan designas och utformas i flera olika varianter. Gemensamt för alla är att de har en viss transparens. På det sättet inbjuder man inte till några oönskade uppehåll. Huvudfunktionen är ökad säkerhet, en bättre visuell upplevelse och en bättre avgränsning av området för förvaring av avfallsbehållare.

Prisförfrågan