Info

Info är en serie flyttbara, modulbaserade containerlösningar som är avsedda att användas för informationssyften, till exempel biljettförsäljning, turistinformation, tidnings- och blomsterförsäljning osv. Enheterna kan utrustas med invändig belysning, eluttag och annat som önskas.

Se bilderna för exempel på verkliga projekt samt för mått och information om våra standardenheter.

Prisförfrågan