Lim

Lim och spackellim används tillsammans med våra taktila linjer och knoppar för att lägga ledstråk och skapa markeringar för blinda och svagsynta.

Prisförfrågan