Linjer

Linjer är ett ledstråkselement som består av fyrkantiga plattor som byggs samman till önskad storlek. Användningsområdet är markering av färdvägar till och från platser och föremål av allmänt intresse.

Prisförfrågan