Pullert Pull 1

Pull 1 är en pollare beräknad efter gång- och cykeltrafik och ger efter vid en kollision. Produkten har en stålkärna som gör att den inte är möjlig att köra över. För ökad synlighet kan man montera termoplast linjer i körriktningen före och efter pollaren. Produkten kommer också i en version med solcell LED-belysning som blinkar i mörkret. Den kan göras i flera olika versioner om så önskas.


Pull 1
passar perfekt på cykelvägar och andra ställen där man har behov för att skydda objekt, dämpa farten för cyklister, separera körriktningar eller markera övergångar, korsande bilvägar och liknande – permanent, tillfälligt eller temporärt

Prisförfrågan