Pullert Pull 2

Pull 2 är en pollare beräknad efter gång- och cykeltrafik och ger efter vid en kollision. Produkten har en stålkärna som gör att den inte är möjlig att köra över. För ökad synlighet kan man montera termoplast linjer i körriktningen före och efter pollaren. Produkten kommer också i en version med solcell LED-belysning som blinkar i mörkret och i vit/röd färg med reflexer i reflexklass 2. Pull 2
passar perfekt på cykelvägar och andra ställen där man har behov för att skydda objekt, dämpa farten för cyklister, separera körriktningar eller markera övergångar, korsande bilvägar och liknande.

Prisförfrågan