S301 radställ

S301 är ett cykelställ designat efter de tyska ADFC-kriterierna. Stället är därför mycket användarvänligt och säkert. S301 finns också i både en ensidig och en tvåsidig version och konfigurerat låg/låg med CC-avståndet 700 mm mellan cyklarna. Stället levereras för nedgjutning och i en version på metallskenor för ytmontering. Att ställen för nedgjutning fås på skenor gör det enkelt att placera dem korrekt på linje och i riktig position i förhållande till varandra.

S301 är ett av de mest användarvänliga cykelställen på marknaden.

Prisförfrågan