S312 radställ

S312 är något så ovanligt som ett hopfällbart cykelställ. Det lämpar sig därför särskilt väl för arrangemang som konserter, festivaler och idrottsbegivenheter. Men även byggherrar som har behov av att erbjuda cykelparkering temporärt under en anläggningsfas kan använda sig av det här stället.

Ställets kompakthet när det är hopfällt gör att det bara tar upp lite plats under lagring. Samtidigt är det massivt och solitt och ger bra stöd åt cyklarna. Detta gör att cykelstället också kan brukas semipermanent över en längre tidsperiod.

Prisförfrågan