TF1 fotställ

Det här är ett vanligt förekommande och förhållandevis billigt cykelställ där upp till två cyklar kan parkeras. Stället har låspunkter längs hela rörkonstruktionen. TF1 kan också tjänstgöra som staket längs trafikerade vägar och används på trafiköar för att skydda oskyddade trafikanter. Önskas tvärliggare så se TF3.

Prisförfrågan