Tvättplatsen

Tvättplatsen är en produktlösning bestående av betongfundament och betonghällar för utomhusbruk. Dessa kan fällas in i asfalt eller läggas på valfritt annat underlag utomhus. Mittdelen där cykeln placeras är försänkt, med hällar som läggs in med fall ner mot denna. Normalt borrar man ett utlopp för avloppsvattnet i försänkningen.

Prisförfrågan