Mobitempo

Mobitempo er en mobil fartsmåler og varsler som måler hastigheten til kjøretøy og viser den umiddelbart på displayet. Hastigheten og et surt/blidt smilefjes vises avhengig av om farten er for høy eller akseptabel. Skiltet er godt leselig på 150 meters avstand. Høykvalitets LED-komponenter med automatisk justering gjør at skiltet vises uten kvalitetsutfordringer både i mørke og sollys.

Prisförfrågan