Basplatta

Basplattan är en flexibel fundamentlösning som är anpassad för tvåfotade cykelställ, våra servicestationer Bikefix och Bikefix Deluxe, m.fl. Produkten möjliggör att montera cykelställ och servicestationer m.m. snabbt och effektivt utan förankring i underlaget. Plattorna kan därför också snabbt flyttas när och om behov för det uppstår. Detta kan vara användbart i samband med temporära åtgärder, arrangemang, byggarbeten och liknande.

Flera basplattor kan fästas till varandra i längsriktningen och produkten finns som ändplattor för estetisk perfektion.

Prisförfrågan